Parkreglement

Vakantiepark Château Cazalères wil met dit parkreglement bereiken dat het voor alle gasten een genoegen is om op het park te verblijven.

Parkreglement Vakantiepark Château Cazalères

 1. Houdt u rekening met andere gasten en eigenaren die hier net als u voor hun rust en plezier zijn gekomen.
 2. Iedere villa heeft een eigen stuk grond, dat dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Het is niet toegestaan het terrein van een andere villa te betreden.
 3. Wij verzoeken u de tuin bij uw villa niet als voetbal- of volleybalveld te gebruiken. Op de recreatievelden is hiervoor geschikte ruimte aanwezig.
 4. Het is niet toegestaan gaten, kuilen e.d. te graven in verband met de aanwezige kabels, leidingen en overige voorzieningen in de grond.
 5. Houd het terrein, de gebouwen, de beplanting en de tuinen schoon en verniel en beschadig niets.
 6. Kamperen in tenten, caravan of camper is niet toegestaan.
 7. Het moedwillig veroorzaken van geluidsoverlast is verboden: muziek, stationair draaiende motoren etc.
 8. Geluidsoverlast te veroorzaken (tussen 22.00 uur en 9.00 uur mogen alle vormen van geluid buiten de villa’s niet hoorbaar zijn). 
 9. Heeft u als huurder een hond? Houd deze in het hele park aan de lijn en ruim uitwerpselen op.
 10. Wees attent op brandgevaar.
 11. Barbecueën bij de villa's is vanwege het brandgevaar niet toegestaan. 
 12. Voor het drogen van uw was buiten is een droogrek in uw accommodatie aanwezig.
 13. Het is niet toegestaan om vuurwerk af te steken.
 14. Het in het bezit hebben en/of het gebruik van verboden verdovende middelen van welke aard ook, zoals bijv. hasjiesj, marihuana, cocaïne of welk ander verdovend middel ook, is in Frankrijk een misdrijf en daaruit voortvloeiend ten strengste verboden. Het park kan daardoor in grote moeilijkheden geraken. Bij constatering zal er direct en onverwijld aangifte gedaan worden bij de politie.
 15. De maximum snelheid op het gehele park is 10 km per uur.
 16. Heeft u als huurder een hond? Houd deze in het hele park aan de lijn en ruim uitwerpselen op.
 17. U kunt maximaal één auto parkeren op de daarvoor beschikbare ruimte bij uw villa. Het is niet toegestaan uw auto buiten deze plaatsen te parkeren. Voor de slagboom is een algemeen parkeerterrein aanwezig.
 18. Het is niet toegestaan om elektrische auto's van welke soort ook bij de vakantiehuizen op te laden. De elektrische installatie van het park is hierop niet berekend. Als deze regel wordt overtreden, wordt per incident een boete opgelegd van € 100,-.
 19. Vrachtwagens en bussen zijn op het park alleen toegestaan om te bezorgen of te verhuizen.
 20. De villa mag maximaal bewoond worden door het aantal personen waarvoor deze is geboekt. Indien u bezoek ontvangt in uw villa, dient u dit te melden bij de receptie. Het beheer is gerechtigd de villa te controleren op het aantal geboekte personen.
 21. In de villa is een volledige inventaris aanwezig, u dient dit bij aankomst te controleren en eventuele tekorten en/of beschadigingen direct te melden bij de receptie.
 22. Het is niet toegestaan meubilair/bedden/dekens etc. naar buiten te verplaatsen. De hal en de gangen van de villa mogen niet als berging worden gebruikt.
 23. Bij vertrek dient u de villa netjes op te leveren: d.w.z. geen vuile vaat laten staan (vergeet u de eventuele vaatwasmachine niet leeg te ruimen), de accommodatie bezemschoon achterlaten, gebruikt linnengoed van de bedden af halen en in de hal deponeren, de koelkast leeg te maken en uit schakelen, uw afval in de containers op het terrein, gescheiden in papier, glas en overig vuil deponeren.